Skip to main content

Algemene voorwaarden

Daoud Rahimi Gym gevestigd en zaakdoende te 9451 KC Rolde aan het adres Grolloërstraat 46

Aanmelding

 • Deelnemer / lid: natuurlijke persoon (m/v) , die dit lidmaatschap aangaat met Daoud Rahimi Gym.
 • Aanmelding kan plaatsvinden op de receptie van Daoud Rahimi Gym. Bij aanmelding is het lid eenmalige € 10,00 entreekosten verschuldigd.
 • Indien een lid jonger is dan 18 jaar moeten den ouders meekomen naar Daoud Rahimi Gym om te tekenen voor de inschrijving.
 • Na ondertekening van het inschrijfformulier en betaling van de entreekosten vangt het lidmaatschap aan.

Toegang en persoonsgegevens

 • Als het lid zich heeft ingeschreven worden de persoonsgegevens geregistreerd in de administratie van Daoud Rahimi Gym.

 • Door ondertekening van het inschrijfformulier machtigt de deelnemer Daoud Rahimi Gym om de contributie d.m.v. automatische incasso te incasseren.

 • De gegevens in de administratie van Daoud Rahimi Gym zijn strikt vertrouwelijk en zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden, dan voor het toekennen van de toegang tot Daoud Rahimi Gym.

 • Persoonlijke gegevens worden nimmer aan derden verstrekt.
 • Daoud Rahimi Gym is gerechtigd de verstrekte gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden.

Lidmaatschap, termijn en betaling

 • Het lidmaatschap gaat na een contractperiode van een jaar over in een lidmaatschap voor onbepaalde tijd, met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand.
 • Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling van het lidmaatschap geschiedt via maandelijkse automatische incasso
 • Het lid dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de contributie. Wanneer de contributie niet of niet tijdig aan Daoud Rahimi Gym is voldaan, wordt er € 10,00 administratiekosten per storno rekening gebracht.
 • Bij niet nakomen van de betalingsverplichting geldt het volgende: de buitenrechterlijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente en de gemaakte kosten.
 • Toegang tot Daoud Rahimi Gym is bij niet tijdige betaling niet mogelijk.

Wijziging tarieven, doorbetaling lidmaatschap, acties

 • Daoud Rahimi Gym houdt zich het recht voor prijzen, openingstijden en lesroosters te wijzigen. Aan acties en/of speciale aanbiedingen kunnen voor of achteraf nimmer rechten worden ontleend. Daoud Rahimi Gym behoudt zich het recht voor om alle tarieven elk jaar te verhogen met max. 5%.
 • Er kan in geen enkel geval aanspraak worden gemaakt op restitutie van de contributie of andere bedragen. Afwezigheid van de deelnemer door welke oorzaak dan ook, ontheft de deelnemer niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lidmaatschapsgeld en schept de deelnemer niet het recht op enige vermindering daarvan.

Omzetting / opzegging

 • Opzegging van het lidmaatschap dient persoonlijk plaats te vinden middels een opzeggingsformulier bij Daoud Rahimi Gym. Het voormalig lid ontvangt een bewijs van uitschrijving.
 • Telefonische opzeggingen worden niet in behandeling genomen.
 • Het tussentijds opschorten van het lidmaatschap en / of betaling is niet mogelijk.
 • Daoud Rahimi Gym behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de medewerkers of manager een lidmaatschap te beëindigen.
 • De contributie voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende lidmaatschapsjaar, is per datum beëindiging verschuldigd en opeisbaar.

Risico en aansprakelijkheid

 • Leden kunnen gebruik maken van de faciliteiten op eigen risico. Daoud Rahimi Gym erkent geen aansprakelijkheid voor schade of ongevallen naar aanleiding van het gebruik van de faciliteiten. Daoud Rahimi Gym is niet aansprakelijk voor diefstal en / of zoek raken van eigendommen.

Hans Niemeijer

Daoud is een top gozer en heeft veel voor zijn klanten over. Hij heeft goede apparatuur en zijn groepslessen zijn goed en gezel...

Robbert

Leuke plek en solide uitrusting. Accepteert dagpassen en niet te druk.

Jacco Fluks

Daoud heeft van deze oude garage een mooie sportschool gemaakt waar het hele dorp (en omgeving) welkom is. Sporten zal nooit mi...

Marietta P.D.

Alleen maar lof voor Daoud!

Johan Weghorst

Daoud en zijn medewerkers zijn zeer gemotiveerd en vormen een hecht team. De sportschool ziet er spic en span uit na een grondi...

Arjan Menger

Gezellige sportschool. Laagdrempelig en daarnaast erg professionele begeleiding!

Jelle de Rijke

Geweldige gym met zeer uitgebreide faciliteiten. Hechte club van dorpgenoten met leuke groepslessen. Echt van gigantische waard...

Richard van der Hulst

Mooie sportschool van een zeer enthousiaste ondernemer. Ruim opgezet met diverse zalen voor de diverse lessen. Aanrader!

Joran van Boven

Hele leuke sportschool met verschillende mogelijkheden als:groepslessen, zelfstandig sporten met OA :gewicht heffen,kracht oefe...

Adolf Hof

Gezellig altijd een leuke sportschool met leuke gewone mensen.

Hendrik Hospes

Super fitness centrum

Françoise Martin

Deze sportschool is echt een aanrader. Kundige begeleiding en sfeer is gemoedelijk.

Roos Holwerda

Fijne sportschool met een leuk aanbod aan groepslessen. Altijd gezellig!

Patrick Ernens

Mooie sportschool met goed begeleiding

Rawad

Wij zagen Daoud in actie bij de warming up van de kinderen tijdens een open dag van de handbalvereniging in Rolde. Hij begeleid...

Luukjan Kruit

Super vriendelijke en leuke sportschool!

Jan Lammers

Daoud geeft je persoonlijke aandacht en let goed op de juiste houding bij de diverse toestellen. De sportschool is netjes en sc...